Rozpoznanie

Miłosz urodził się przedwcześnie 25 grudnia 2012 roku z wagą 990 g. 27 tydzień, w którym przyszedł na świat odmienił już na zawsze przyszłość naszego dziecka.

Rozpoznanie:

– skrajne wcześniactwo
– skrajnie niska urodzeniowa masa ciała
– stan po PPROM
– niewydolność oddechowa
– RDS III
– niewydolność krążenia
– krwawienie z płuc
– bezdechy
– IVH III/II
– krwiak śródmózgowy
– torbiel po krwiaku śródmózgowym
– retinopatia
– zapalenie opon mózgowych
– wodogłowie
– stan po cystowentrykulostomi, septostomii i implantacji układu zastawkowego
– MPD (mózgowe porażenie dziecięce)
– dyzartria (zaburzenia mowy)

Data urodzenia:

25.12.2012 Bytom

Planowany termin porodu:

22.03.2013

Pobyty w szpitalu:

25.12.2012 – 15.02.2013  Szpital Specjalistyczny nr 2, Oddział Noworodków BL.V – Bytom
01.03.2013 – 24.04.2013  GCZDz, Klinika ITiPN – Katowice
13.05.2013 – 08.06.2013  GCZDz, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – Katowice
17.08.2014 – 19.08.2014  GCZDz, Oddział Chirurgii i Urologii – Katowice
18.02.2016 – 19.02.2016  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 – Sosnowiec
13.12.2017 – 13.12.2017  Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT
10.09.2018 – 11.09.2018  Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT
29.04.2019 – 05.05.2019  Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT

Zabiegi operacyjne:

03.03.2013  laseroterapia
21.03.2013  cystowentrykulostomia, septostomia
16.04.2013  układ zastawkowy komorowo – otrzewnowy
18.08.2014  plastyka przepukliny pachwinowej prawostronnej
19.02.2016  korekta zeza – iniekcja do obu mięśni prostych przyśrodkowych oczu
20.06.2017  iniekcja BTX-A do mięśni kończyn dolnych i górnych po stronie lewej
28.11.2017  iniekcja BTX-A do mięśni kończyn dolnych i górnych po stronie lewej
13.12.2017  zabieg plastyki wędzidełka
22.05.2018  iniekcja BTX-A do mięśni kończyn dolnych i górnych po stronie lewej
10.09.2018  usunięcie migdałka gardłowego (bez tonsilektomii)
13.11.2018  iniekcja BTX-A do mięśni kończyn dolnych i górnych po stronie lewej
30.04.2019  repozycja kości nosa

Kamienie milowe:

listopad 2014, wiek urodzeniowy: 23 m-cy, wiek korygowany: 20 m-cy

11.11.2014:

 • pierwsze samodzielne cztery kroki

październik 2014, wiek urodzeniowy: 22 m-cy, wiek korygowany: 19 m-cy

25.10.2014:

 • samodzielnie wspina się na sofę
 • klęk dwunożny i jednonożny
 • lepsza kontrola w pozycji pionowej (rozgląda się na boki, wydłużył czas utrzymania pozycji)
 • potrafi utrzymać pozycję pionową na wałku rehabilitacyjnym
 • słowa kierowane – am i niam podczas jedzenia, nie jako zaprzeczenie oraz papa na pożegnanie

wrzesień 2014, wiek urodzeniowy: 21 m-cy, wiek korygowany: 18 m-cy

25.09.2014:

 • Miłosz pierwszy raz wstał samodzielnie, bez podporu

wrzesień 2014, wiek urodzeniowy: 21 m-cy, wiek korygowany: 18 m-cy

15.09.2014:

 • coraz lepsza kontrola ciała w pozycji pionowej
 • potrafi utrzymać równowagę bez podporu przez 30 sekund!
 • chodzi trzymany tylko za jedną rękę
 • pojawiają się pierwsze słowa kierowane (mama – kiedy jest u mamy, tata – kiedy jest u taty oraz siusiu – kiedy jest na nocniku)
 • poszukiwanie przedmiotów – schyla się pod łóżeczko i szafę, wyciągając rękę szuka zabawek
 • pierwsze próby chodzenia wspak

lipiec 2014, wiek urodzeniowy: 19 m-cy, wiek korygowany: 16 m-cy

31.07.2014:

 • krok dostawny
 • przejście do klęku z pozycji pionowej
 • buduje wieżę z klocków
 • coraz dłużej utrzymuje pozycję pionową bez podporu

czerwiec 2014, wiek urodzeniowy: 18 m-cy, wiek korygowany: 15 m-cy

29.06.2014:

 • samodzielny skok do basenu
 • samodzielne kroki z pomocą zabawki/chodzika
 • zaczynamy budować wieżę z klocków

21.06.2014:

 • pojawiła się nowa sylaba „nie” oraz „ny”
 • przez krótką chwilę Miłosz potrafi utrzymać pozycję pionową bez podporu i oparcia
 • samodzielne kroki z podparciem rąk

kwiecień 2014, wiek urodzeniowy: 16 m-cy, wiek korygowany: 13 m-cy

18.04.2014:

 • samodzielne przejście z siadu prostego do klęku oraz przejście do pozycji pionowej!

13.04.2014:

 • nowe sylaby: „ja-ja”, „aja-aja”, „jaj-jaj”
 • samodzielne przejście do pozycji pionowej z klęku w łóżeczku lub przy ławeczce rehabilitacyjnej
 • kląskanie i cmokanie

08.04.2014:

 • samodzielny siad na wałek z pozycji pionowej
 • samodzielny obrót wokół własnej osi w pozycji pionowej (z podporem o ławeczkę)
 • trening czystości: już dwa miesiące Miłosz kupki robi tylko do nocnika!

marzec 2014, wiek urodzeniowy: 15 m-cy, wiek korygowany: 12 m-cy

28.03.2014:

 • samodzielne wstawanie z wałka
 • próby samodzielnego utrzymania pozycji pionowej
 • nowy ciąg sylab: łała, ała-ała, łał

09.03.2014:

 • lepsza kontrola ciała w pozycji pionowej
 • pokazuje rączką „papa” na pożegnanie
 • pierwsze próby podnoszenia się do pozycji pionowej (w łóżeczku chwyta się za szczebelki i podciąga)

luty 2014, wiek urodzeniowy: 14 m-cy, wiek korygowany: 11 m-cy

22.02.2014:

 • świadomie przemieszcza się („na pupie”) w linii prostej do tyłu oraz na prawą stronę
 • stawia kroki trzymany pod ramiona, za ręce lub za miednicę
 • utrzymuje samodzielnie pozycję pionową podpierając się rękami o krzesło lub trzymając się szczebelków łóżeczka

15.02.2014:

 • samodzielny siad na piętach
 • znaczna poprawa reakcji wzrokowo-ruchowych (możemy zredukować ilość rehabilitacji)

09.02.2014:

 • siedzi stabilnie na krzesełku z podparciem stóp o podłoże
 • sylabizuje szeptem
 • kładzie dłoń na wskazanym miejscu przez inną osobę
 • świadomie dotyka części intymne swojego ciała

05.02.2014:

 • pojawiła się funkcja pchania
 • trening czystości (od 1 lutego sadzany na nocnik)
 • odstawiamy smoczek (picie płynów – w tym mleko – tylko przez słomkę lub kubek otwarty)
 • nowe sylaby: kuk, kup, brum, ała

styczeń 2014, wiek urodzeniowy: 13 m-cy, wiek korygowany: 10 m-cy

30.01.2014:

 • znaczna poprawa reakcji wzrokowych
 • próby samodzielnego siadu klęcznego oraz na piętach
 • próby przejścia do pozycji czworaczej z siadu prostego

17.01.2014:

 • nowe sylaby „dada” oraz „papa”
 • nowe ciągi sylabotoniczne: bam, bama, maba, bamaba, bamamaba, tadatadda, daba
 • aktywizacja lewej strony
 • znaczna poprawa gryzienia w fazie wstępnej, dokładne rozdrabnianie i przeżuwanie pokarmu, brak odruchów wymiotnych

05.01.2014:

 • lepsza koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • pojawiła się sylaba „tata”
 • poprawa rozwoju społecznego, coraz częściej wyraża frustrację i zdenerwowanie spowodowane niepowodzeniem

grudzień 2013, wiek urodzeniowy: 12 m-cy, wiek korygowany: 9 m-cy

26.12.2013:

 • pierwszy, całkowicie samodzielny siad przez rotację miednicy!
 • klaszcze kiedy coś mu się uda
 • nowy ciąg sylab: ba ba ba, bua bua bua
 • pojawił się chwyt pęsetowy

25.12.2013:

 • pojawił się dialog naprzemienny 
 • podejmuje próby samodzielnego siadania przez rotację miednicy
 • przetaczanie z turlaniem
 • gryzienie w fazie wstępnej (warzywa i owoce w kawałku)
 • świadome cmokanie

15.12.2013:

 • samodzielne chwytanie stopy i wkładanie jej do buzi
 • pojawiły się nowe ciągi sylab: dje, dida, ada, aju, hej, hie
 • potrafi złapać drobny przedmiot (fasola) i przenieść go z jednego pojemnika do drugiego
 • znaczna poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej (podąża wzrokiem za źródłem dźwięku)

06.12.2013:

 • poprawiło się napięcie mięśniowe w osi ciała
 • lepsza kontrola głowy w pozycji siedzącej i w pozycji na boku
 • potrafi zachować pozycję czworaczą
 • lepszy chwyt ręki prawej i lewej (zauważalna manualna poprawa)
 • coraz lepszy kontakt wzrokowy
 • pojawił się ruch pchania w dłoniach
 • przenoszenie zabawek z rączki do rączki

listopad 2013, wiek urodzeniowy: 11 m-cy, wiek korygowany: 8 m-cy

11.11.2013:

 • siad przez rotację miednicy z niewielką pomocą
 • swobodne utrzymanie pozycji siedzącej poprzez przenoszenie ciężaru ciała
 • samodzielna zabawa w pozycji siedzącej przez kilkanaście minut

październik 2013, wiek urodzeniowy: 10 m-cy, wiek korygowany: 7 m-cy

20.10.2013:

 • prostowanie rączek w łokciach w podnoszeniu na brzuszku
 • ciągi sylab: gagagaga, giygiygiy, gegegege, gogogogo, mammmaa, buuuu,buuuu
 • łączenie sylab (ciągi sylabotoniczne): buugii, kaga, gegi
 • wypowiada „mama” w czasie brania na rączki przez mamę (adekwatnie do sytuacji)

11.10.2013:

 • przetoczenie z pleców na bok
 • większa aktywność lewej ręki i dłoni (lepiej pracuje)
 • pojawiła się spontaniczna aktywność
 • żywiołowe i energiczne ruchy kończyn dolnych i górnych
 • coraz lepsza kontrola głowy i tułowia
 • zauważalna lepsza koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • zauważalna mobilizacja miednicy
 • próby podporu w siadzie bokiem na kończynach górnych
 • przetaczanie z brzuszka na plecy

09.10.2013:

 • siedzi przez moment bez podtrzymania
 • trzymany pionowo utrzymuje swoje ciało
 • w pozycji na plecach przez dłuższą chwilę trzyma swoje stopy

wrzesień 2013, wiek urodzeniowy: 9 m-cy, wiek korygowany: 6 m-cy

27.09.2013:

 • widoczna lepsza aktywność prawej ręki
 • znacznie lepszy podpór
 • lepsza reakcja nastawcza na boku
 • spontaniczne uniesienie głowy
 • delikatne pchanie dłoni z pozycji przedramienia
 • coraz lepsze opieranie się na przedramionach

14.09.2013:

 • chwytanie zabawek położonych na brzuszku lub klatce piersiowej

01.09.2013:

 • przy pozycji na brzuchu opiera się na przedramieniu
 • znaczna poprawa aktywności spontanicznej
 • dotyka swoich stóp, bawi się rączkami
 • lepsza kontrola głowy pozwala na efektywniejsze patrzenie

lipiec 2013, wiek urodzeniowy: 7 m-cy, wiek korygowany: 4 m-ce

29.07.2013:

 • w odpowiedzi śmieje się głośno i gaworzy

27.07.2013:

 • spontaniczna kontrola głowy w osi ciała
 • podciągane do pozycji siedzącej unosi głowę i ramiona
 • skupia wzrok na twarzy

23.07.2013:

 • podnoszenie głowy na prawym boku 
 • podnoszenie głowy przez kilka sekund w pozycji na brzuszku

19.07.2013:

 • w próbie leżenia na plecach z podtrzymaniem za ramiona potrafi kontrolować głowę
 • poprawa napięcia w obręczy barkowej
 • lepsza funkcja kończyn górnych do podporu
 • kontrola głowy (przez kilka sekund) w pozycji na brzuszku na piłce lub wałku
 • podnoszenie głowy na lewym boku 
 • utrzymuje przez chwilę głowę w linii środkowej
 • podejmuje próby łapania rączkami zabawki leżące z lewej lub prawej strony

czerwiec 2013, wiek urodzeniowy: 6 m-cy, wiek korygowany: 3 m-ce

28.06.2013:

 • reaguje mimiką, uśmiecha się
 • bawi się rękami, wkłada dłonie do buzi, odpowiada uśmiechem na uśmiech
 • w pozycji na brzuchu nogi ma proste lub półwyprostowane
 • wokalizuje, zwrot w kierunku dźwięków 
 • potrafi ściągnąć prawą rączką pieluszkę z głowy

08.06.2013:

 • w łóżeczku obraca się w płaszczyźnie czołowej, w pozycji supinacyjnej, próbuje obracać głowę na boki
 • pierwsze próby łączenia rąk w linii pośrodkowej
 • lepsza kontrola motoryczna prawej kończyny górnej
 • w pozycji bocznej zaczyna okresowo kontrolować głowę, poprawniej w podporze na przedramieniu, na boku prawym
 • okresowo zaczyna fiksować wzrok na osobach lub zabawkach
 • wydaje krótkie dźwięki: a, e

 Data urodzenia: 25.12.2012, 27 hbd, waga: 990g