• Historia Miłosza - Blog

    rehabilitacja przez zabawę

    Rehabilitacja połączona z zabawą to naturalny proces uczenia się. Na tym prostym przykładzie można zaobserwować jak dobrze zadziałała u Miłosza koordynacja wzrokowo-ruchowa, która definiuje się, jako zespół umiejętności człowieka do wykonywania synchronicznych ruchów danej…