• Historia Miłosza - Blog

    utrzymanie równowagi

    Niezwykle rzadko udaje mi się pojechać z moim zuchem na zajęcia NDT-Bobath czy jakąkolwiek inną rehabilitację. Taka okazja jest tylko we wtorek i piątek, kiedy Miłosz zajęcia ma popołudniu. Bardzo staram się wtedy…