Historia Miłosza - Blog

ewaluacja terapii w wodzie

Ocena postępów umiejętności dziecka w środowisku wodnym przez wykwalifikowanego terapeutę:

„W maju mija rok, od kiedy pracujemy z Miłoszem w wodzie. W trakcie tego okresu Miłosz zrobił niesamowite postępy na lądzie jak i w basenie. Koncepcja Halliwick zakłada naukę niezależnego przebywania i poruszania się wodzie. Dziesięciopunktowy Program Halliwick obejmuje trzy fazy: przystosowanie psychiczne do wody, kontrolę równowagi oraz przemieszczanie się, stanowi to jednocześnie istotę nauczania motorycznego.

Miłosz od pierwszych zajęć przejawiał dużą ciekawość i entuzjazm do nowego środowiska, pozwalając jednocześnie na stawianie mu nowych wyzwań. Założeniem terapii dla Miłosza była poprawa napięcia centralnego, nauka kontroli oddychania, uruchomienie słabszej kończyny górnej oraz pionizacja i próby samodzielnego poruszania się. Terapia odbywa się raz w tygodniu, na płytkim basenie, w temperaturze ok. 32 st. C, większość zajęć jest prowadzona w formie zabawy. Wraz z postępami Miłosza, modyfikujemy program terapii. W zajęciach uczestniczą aktywnie rodzice, co ma duże znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa w wodzie, dla każdej ze stron. Przebywanie w środowisku wodnym z pływakiem wymaga od nas dodatkowych umiejętności praktycznych, jak wsparcie (dobry chwyt), komunikacji, zdolności podążania za pływakiem.

Miłosz w trakcie tego okresu opanował kolejne umiejętności:
– Wejście do wody z minimum wsparcia z krawędzi basenu
– Oddychanie nad powierzchnią wody z małym wsparciem
– Oddychanie pod wodą z małym wsparciem

Pozycje stabilne:
– Krzesełko – mało wsparcia
– Stanie ze stopami razem – dużo wsparcia
– Stanie w wodzie z turbulencjami – dużo wsparcia
– Leżenie na plecach – dużo wsparcia

Zmiany pozycji:
– Rotacja poprzeczna ze stania do leżenia – dużo wsparcia
– Rotacja poprzeczna z leżenia do stania – mało wsparcia
– Rotacja wzdłużna w prawą stronę – mało wsparcia
– Rotacja wzdłużna w lewą stronę – dużo wsparcia
– Rotacja łączona na obie strony – mało wsparcia

Ruch:
– Chodzenie do przodu – mało wsparcia
– Rotacja strzałkowa chodzenie do boku – dużo wsparcia
– Nurkowanie – dużo wsparcia
– Prosty napęd – dużo wsparcia

Dodatkowo w trakcie zajęć wykorzystujemy elementy terapii Watsu, którą łączy w sobie
elementy głębokiej relaksacji, łagodnych mobilizacji oraz stretchingu.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *