Historia Miłosza - Blog

ćwiczę wzrok

Terapeuta tyflopedagog prowadzi z Miłoszem terapię widzenia, która polega na usprawnianiu wzroku. Na zajęciach pokazuje jak wykorzystywać efektywnie posiadane możliwości wzrokowe, jak ćwiczyć oczy i podstawowe sprawności wzrokowe. Rehabilitacja widzenia ma ogromne znaczenie w przypadku Miłosza z niepełnosprawnością sprzężoną, przyspiesza rozwój niezbędnych umiejętności, a także wspiera dziecko niepełnosprawne w osiąganiu poziomu potencjalnego rozwoju. Na zdjęciu ćwiczenie, w którym Miłosz musi powiedzieć kolejno jakie kolory widzi, najpierw w linii pionowej, później poziomej. Z pozoru prostą czynność wykonujemy automatycznie w wielu sytuacjach w ciągu dnia nawet się nad tym nie zastanawiając. Ale dla Miłosza to wielki wysiłek. Problemem jest skupienie wzroku przez dłuższą chwilę oraz stopniowe przesuwanie wzroku w pionie i w poziomie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *