Historia Miłosza - Blog

zbiórka publiczna nr 176/2019/2474/OR

Informujemy o zakończeniu zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko z siedzibą: Stawnica 33A, 77-400 Złotów, na mocy decyzji MAiC zezwalającej na organizację zbiórki – Decyzja Nr 2016/2474/OR z dn. 03.07.2016.

Na podstawie zezwolenia Nr 176/2019/2474/OR wydanego przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko przeprowadzono w dniach 7-8.12.2019 w Parku Leśnym (Dolina Trzech Stawów) podczas Biegu Mikołajkowego w Katowicach zbiórkę publiczną na dalsze leczenie i rehabilitację oraz pomoc i ochronę zdrowia podopiecznego Miłosza Pałaszewskiego.

W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie 1344,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści cztery złote) z uwzględnieniem formy zbiórki do puszki kwestarskiej.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *