• Historia Miłosza - Blog

    pomaganie jest fajne

    Dziś pomagamy Małgosi! Od kilku lat wspieramy szereg akcji charytatywnych i zbiórek o zasięgu ogólnopolskim. Pomimo pandemii nie zwalniamy tempa, bierzemy udział w organizowanych akcjach, które mają na celu pomoc osobom potrzebującym zebrać…