• Historia Miłosza - Blog

    Sokolie, Mała Fatra

    Naszą majówkę zaczęliśmy już w kwietniu! Tym razem Miłosz wyjechał na Małą Fatrę. Ostatnim razem kiedy tutaj był poruszał się głównie w nosidle. Zaplanowana trasa to zaledwie 8 km, której przejście powinno nam…