Historia Miłosza - Blog

opinia logopedyczna – ewaluacja

Miłosz zakończył udział w projekcie organizowanym przez RFPN, który obejmował m.in. terapię logopedyczną. Czas na krótkie i bardzo budujące podsumowanie, wiedząc z jakiego poziomu zaczynał, a co obecnie potrafi. Pogram terapii obejmował jeden rok, efekty jego działania, a co za tym idzie, postępy dziecka, były odnotowane dwukrotnie w ciągu jego trwania oraz na zakończenie. Taki sposób ewaluacji daje możliwość kontrolowania postępów dziecka oraz ewentualnego korygowania założonego programu przy jednoczesnym uwzględnianiu dynamiki przebiegu terapii logopedycznej. Zajęcia prowadzone przez Panią Anetę, miały indywidualny przebieg, dostosowany do dziecka. Terapia była niezwykle dynamiczna, często pojawiały się niespodziewane sukcesy, ale nie zawsze tak było. Bywały momenty, że ćwiczenie było powtarzane niezliczoną ilość razy. Bardzo podobało mi się to, że od pierwszych zajęć udało się nawiązać dobry kontakt pomiędzy logopedą a synem, wdrożyć zasady stałej współpracy, a także pogłębić wiedzę o możliwościach dziecka, co zdecydowanie poprawiło skuteczność terapii.

Opinia Neurologopedyczna – Ewaluacja

„Miłosz w zakresie rozwoju mowy jest obecnie na etapie zdania. Za pomocą zdań tworzy również krótkie wypowiedzi (składające się z 2 – 3 zdań) odnoszące się do kontekstu sytuacyjnego. Dziecko wypowiada się w charakterystyczny sposób – sylabizując (ataktyczny charakter wymowy). Mowa często jest jeszcze trudna w zrozumieniu na otoczeniu. Sygnalizuje werbalnie swoje potrzeby i emocje. Podniosła się sprawność narządów artykulacyjnych. Poprawiła się jakość pracy przepony i mięśni oddechowych. Na jakości zyskała również koordynacja oddechowo – artykulacyjno – fonacyjna. Zasób słownictwa biernego pozostaje w dolnej granicy normy wieku rozwojowego. Zasób słownictwa mowy czynnej kształtuje się na poziomie ok. 30 – 35 mż. Nadal występują trudności z syntaktyczną stroną wypowiedzi, choć zauważa się w ostatnim czasie niewielki postęp w tym zakresie. Obecnie Miłosz realizuje sekwencje trój – i czterosylabowe. Stale zwiększa się ilość spontanicznych wypowiedzi (najczęściej na bazie zautomatyzowanych konstrukcji).”

Nie sądziłam, że Miłosz odniesie w tym obszarze rozwoju tak dynamiczny i jednocześnie satysfakcjonujący postęp. Przed nami kolejny rok intensywnej terapii logopedycznej z Panią Anetą, której w tym miejscu przekazujemy słowa podziękowania za trud i energię włożony w pracę z naszym synem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *