Historia Miłosza - Blog

terapia logopedyczna – głoska CZ

Na zajęciach z neurologopedą ćwiczymy głoskę „CZ”. Dla utrudnienia pojawiła się inna, bardzo podobna jeśli popatrzymy na jej graficzny wygląd, chodzi o głoskę „C”. Podczas ćwiczeń wszystkie ilustracje przedstawione na obrazkach zawierają w nazwie głoskę CZ lub C np. czapka, cytryna, czajnik, cebula, cymbałki itd. Na początek głoski występują w nagłosie, używamy też tych gdzie jest w śródgłosie oraz w wygłosie. Ponieważ niektóre nazwy przedstawionych ilustracji zawierają inne trudne głoski, dzięki temu Miłosz przy okazji może doskonalić swój zasób słów w zakresie ich prawidłowego wymawiania. Bardzo się stara, ale jeśli mu nawet nie wychodzi, to wie o tym (słyszy siebie) i stara się powtórzyć kilka razy, aż mu się uda w sposób prawidłowy. Brawo Miłosz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *