• Historia Miłosza - Blog

    zagroda Guciów i św. Roch

    Na mapie magicznego Roztocza nie mogło zabraknąć Zagrody Guciów, która położona jest w przełomowej dolinie Wieprza na Roztoczu Środkowym. Dookoła rozciąga się odwieczna puszcza, dzisiaj lasy Roztoczańskiego Parku Narodowego.