• Historia Miłosza - Blog

    Czartowe Pole i kamieniołom

    Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Czartowe Pole utworzona została przez Nadleśnictwo Józefów. Prowadzi przez część rezerwatu „Czartowe Pole” objętego ścisłą ochroną i przybliżyło nam walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe tego magicznego miejsca.