• Historia Miłosza - Blog

    w oczekiwaniu na pierwszy krok

    Miłosz z każdym tygodniem intensywnie się rozwija. Poznaje świat, chłonie wiele nowych informacji, każdego dnia nabiera i udoskonala już nabyte umiejętności. W weekendy mogę się Miłoszowi dokładnie przyjrzeć i ocenić zmiany w nim zachodzące,…